Almennur ókeypis fundur um konfliktmekling og dialog.

23.08.2017
Nordiske Mediatorer er en internordisk organisasjon, hvor medlemmene har mastergradi konfliktforståelse og megling (mediation), MMCR. Medlemmene har forskjelligyrkesbakgrunn; eksempelvis leger, økonomer, advokater, psykologer, prester, sosionomer. Bakgrunnen er den enkeltes møte med konflikter i egen virkelighet. Fellesnevneren er interessen for konflikter som sådan, hvordan konflikter håndteres i samfunnet, og hvordan konflikthåndtering kan gjøres annerledes. Organisasjonen ble stiftet i 2004.

I forbindelse med at Nordiske Mediatorer arrangerer en medlemskonferanse på Færøyene, avholdes der et offentlig møte. Det er gratis og deltage, og tilmelding ikke nødvendig. 

Fredag den 1. september kl. 13-16 
Smæran, J. H. Schrøtersgøta 7, Tórshavn

Velkommen til å delta i dialog med oss!

PROGRAM

13.00 Innledning ved advokat og mediator MMCR Turid Debes Hentze, Nordiske    Mediatorers repræsentant på Færøerne.

13.15 Konflikteskalering for milliarder!

Konflikter er en del av det å være menneske. Måten konflikter håndteres på er imidlertid essensielt for hvilke virkninger konflikten får, for parter og omgivelser. Trond Lexau, formand i Nordiske Mediatorer, er norsk advokat og mediator, og har arbeidet med konflikter i 40 år. Han har nylig utgitt boken ”Juridisk sett. Et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse.” Gjennom en analyse av hvordan advokater håndterer konflikter, gir han et bilde på hvordan samfunnet som sådant agerer i konflikter, og hva som blir konsekvensene av dette. Han mener at advokater kan endre sitt perspektiv til det han kaller ”konstruktiv konflikthåndtering”, og at hele samfunnet vil tjene stort på dette.

13.45 Dialog med forsamlingen, og pause

14.15 Konflikter og konflikthåndtering på arbeidspladsen

Konflikter på arbejdspladser kan dræne energien og suge al arbejdsglæde ud af både medarbejdere og ledere. Omvendt kan de også skabe tiltrængt udvikling. Afgørende er hvordan vi møder konflikterne. Generelt kan man tale om to muligheder for at møde konflikter på arbejdspladser - med jura eller med dialog. Den vej vi vælger er medbestemmende for den konfliktkultur, der er på arbejdspladsen. Og konfliktkulturen igen bestemmende for, hvor effektive vi er og hvor gode resultater vi skaber. Mie Marcussen er konflikt-mægler og tidligere personalejuridisk rådgiver/forhandler. Hun har mæglet og forhandlet i mange konflikter på arbejdspladser, og fortæller om erfaringerne herfra.

15.00 Dialog som ny metode i politikk og demokrati. Styrket borgerkontakt. 

 

  1. I de senere år er det tenkt nytt omkring demokratiske prosesser. Erfaringer har vist at borgere føler seg lite hørt og dårlig ivaretatt gjennom de tradisjonelle demokratiske (politiske) prosesser. Folk er blitt kritiske til politikere, og samtidig opplever politikerne at de blir stadig mer utsatt og at rollen er blitt krevende. Tilsvarende oplever myndigheder flere klager over afgørelser, og stigende antal borgere finder kontakten med myndigheder vanskelig. Spørsmålet blir om offentlige myndigheter kan, og skal, bli bedre til konstruktiv dialog, slik at borgerne føler seg bedre møtt. ”Styrket borgerkontakt” er èn metode, som bygger på ”prosessrettferdighet” og kjennskap til konflikthåndtering. Susanne Mortensen vil fortelle om bakgrunnen for dette tiltaket, om metoden og egne erfaringer. Susanne er Master i konfliktmægling og har i mange år arbejdet som projektleder for natur og miljøprojekter med mange aktører.

 

15.30 Oppsamling og dialog med forsamlingen.

16.00 Slutt 

Om Nordiske Mediatorer MMCR kan du lese mer på nettsiden www.nordiskemediatorer.com. 

Nærmere om verdigrunnlag og meglingsmetodikk vil du finne på den norske avdelingens nettside www.konfliktmeglere.no.

Samband

Turið Debes Hentze
Djúpagilsvegur 14
FO-188 Hoyvík

tlf. 519700

tdh@hentze.fo